LA TERRASSA DEL MAR

Centre Comercial Diagonal Mar

Ubicació i data Barcelona, Maig 2014
Titularitat BMLD.
Participació María Asia Sierra
Categoria Centres Comercials