HOTEL REY JUAN CARLOS I

Ubicació i data Barcelona, juny 2016
Crèdits Titularitat de BMLD
Participació Gisela Steiger
Categoria Hosteleria